2 decades. Registered Nurse. Out of his mind.

3rd February 2011

Photo with 1 note

Bagong ala-ala, bagong pakiramdam, bagong saya.. ayoko na magkumapara.
Kung hindi ko man mahihigitan yun, wala na akong magagawa.
Ang sa akin lang, sana mapasaya kita.

Bagong ala-ala, bagong pakiramdam, bagong saya.. ayoko na magkumapara.

Kung hindi ko man mahihigitan yun, wala na akong magagawa.

Ang sa akin lang, sana mapasaya kita.

Tagged: EMOOOOOOOCHEEEEEEESY

  1. luwimoret posted this